เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เรื่องของสองด้าน

เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เรื่องของสองด้าน

บางคนมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นความพยายาม

ในการเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์สร้างแผนที่แห่งความเป็นจริง บนพื้นฐานนี้ อุตุนิยมวิทยาจะจัดอยู่ในกลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด (หรือฟุ่มเฟือย) ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ศูนย์พยากรณ์อากาศระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวเผยแพร่แผนภูมิสภาพอากาศมากกว่า 150,000 รายการทุกวัน โดยทั่วไป แผนภูมิแต่ละรายการจะแสดงการแจกแจงเชิงพื้นที่ของพารามิเตอร์บรรยากาศตั้งแต่หนึ่งค่าขึ้นไป ไม่ว่าจะที่พื้นผิวโลกหรือบนพื้นผิวที่ยกสูงขึ้น แผนภูมิแสดงถึงจุดสูงสุดของการประมวลผลข้อมูลรายวันประมาณ 800 เมกะไบต์จากแหล่งที่หลากหลาย — ดาวเทียม เครื่องบิน ทุ่นเรือ ลูกโป่ง และการวัดทางบก ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งการวิเคราะห์สภาวะบรรยากาศในปัจจุบัน การพยากรณ์แบบหลายวันที่มีรายละเอียด และการประเมินความน่าเชื่อถือของการพยากรณ์โดยอิงจากการคาดการณ์เพิ่มเติมหลายสิบรายการแต่มีรายละเอียดน้อยกว่า

ความท้าทายคือการคาดการณ์วิวัฒนาการในอนาคตของการไหลของบรรยากาศที่คาดเดาไม่ได้โดยเนื้อแท้ และยิ่งไปกว่านั้น การคาดคะเนที่เป็นผลจะต้องได้รับการประเมินที่สำคัญในแต่ละวันโดยทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยและประชาชนทั่วไป ไม่มีวินัยใดที่ดีไปกว่าที่จะใช้ประโยชน์จากคติพจน์ของ John Archibald Wheeler ที่ว่า “ปัญหาคือการทำผิดพลาดให้เร็วที่สุด”

วิวัฒนาการของอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้า บริการสภาพอากาศแห่งชาติที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นอาศัยข้อมูลทางโทรเลขของความดันและอุณหภูมิที่สถานที่ส่วนใหญ่ของประเทศหลายสิบแห่ง เพื่อสร้างทั้งการวิเคราะห์พื้นผิวที่วาดด้วยมือและการประเมินการพัฒนาสภาพอากาศโดยสัญชาตญาณสำหรับ 24 ชั่วโมงต่อมา

การยอมรับวินัยหลังจากศตวรรษที่สิบเก้าได้รับการส่งเสริมโดยสองด้าน การพรรณนาจากช่วงทศวรรษที่ 1920 เป็นต้นมาของแนวหน้าที่เย็นชาและอบอุ่นบนแผนภูมิสภาพอากาศทำให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นภาพสภาพอากาศในปัจจุบันที่กลมกลืนและสดใส รวมทั้งเป็นนัยถึงการพัฒนาในอนาคต และความเป็นไปได้ที่น่าสนใจที่การเกิดไซโคลเจเนซิสนั้นเนื่องมาจากความไม่แน่นอนทางอุทกพลศาสตร์ของส่วนหน้าที่ถูกยืดออกทำให้ชุมชนวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางทฤษฎีที่น่าดึงดูดและยอมรับได้

ดังนั้นแผนที่สภาพอากาศจึงเป็นศูนย์กลาง

ของอุตุนิยมวิทยาและยังคงไว้ซึ่งรูปแบบการบูรณาการในหนังสือของ Mark Monmonier ผู้เขียนประกาศเจตนารมณ์ที่จะบันทึก “เรื่องราวต่อเนื่องของแผนที่สภาพอากาศที่กำลังพัฒนา” และเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีที่นักอุตุนิยมวิทยาเรียนรู้การทำแผนที่ ทำนาย และแสดงสภาพอากาศตามคำบรรยายของหนังสือ ผู้อ่านที่เป็นเป้าหมายมีทั้งนักประวัติศาสตร์การทำแผนที่และผู้ที่ชื่นชอบสภาพอากาศซึ่งมาจากสหรัฐอเมริกา วิธีการของเขาคือแนวทางของนักทำแผนที่เชิงวิชาการ ความเอียงเฉพาะนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเสน่ห์และกำหนดจุดอ่อนของหนังสือ

เสน่ห์นั้นโปร่งใสในการดูแลอย่างพิถีพิถันซึ่งผู้เขียนล้อนักเก็ตของประวัติศาสตร์การทำแผนที่ ซึ่งรวมถึงแผนที่ลมค้าขายและมรสุมของ Edmund Halley ที่ตีพิมพ์ในปี 1686 (ใช่ Halley เป็นนักอุตุนิยมวิทยาด้วย) และไม่มีแผนที่แรงดันพื้นผิวที่เป็นของ Wilhelm Brandes แม้ว่าแผนของเขาจะบรรลุผลสำเร็จในช่วงต้นศตวรรษที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน Monmonier ให้คำอธิบายโดยละเอียดและการวิเคราะห์แผนที่สภาพอากาศอย่างรอบคอบซึ่งสร้างโดยวิหารแพนธีออนที่เป็นที่รู้จักหลายแห่งของชุมชนอุตุนิยมวิทยา ไม่มีการทำซ้ำของ Admiral Fitzroy ที่มีการเก็งกำไรอย่างสูง แต่การพรรณนาที่ลึกซึ้งอย่างน่าทึ่งในช่วงกลางปี ​​​​1800 ของครอบครัวพายุกลางมหาสมุทรแอตแลนติก การละเว้นนี้อาจเป็นข้อบ่งชี้ถึงข้อกังวลของผู้เขียนแผนที่ที่น่ายกย่องของผู้เขียนในเรื่องความเที่ยงตรงต่อข้อมูลที่มีอยู่

แต่ธีมการทำแผนที่ที่เป็นพื้นฐานของผู้เขียนนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้นักพยากรณ์ได้รับข้อมูลกึ่งต่อเนื่องจากเครื่องมือวัดบนดาวเทียมและเรดาร์ภาคพื้นดิน ดังนั้นแผนที่การทำแผนที่จึงกลายเป็นส่วนรองของลูปภาพยนตร์ และจนถึงจุดหนึ่งผู้เขียนยอมรับว่าสำหรับเขา “มีสื่อไม่กี่แห่งที่สามารถโน้มน้าวใจได้เหมือนภาพยนตร์” ในทำนองเดียวกัน การพิจารณาโดยสังเขปของเขาเกี่ยวกับการกระจายตัวของมลพิษ การทำลายชั้นโอโซน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจมากกว่าการทัศนศึกษาทางปัญญา อันที่จริง ถ้อยแถลงของเขาที่ว่า “การป้องกันที่ดีที่สุดของเราต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงนั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์สี่เท่าของการเฝ้าติดตาม การสร้างแบบจำลอง การเก็บถาวร และการสร้างภาพข้อมูล” ควรได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง

ประการที่สอง การทำแผนที่อุตุนิยมวิทยาควรได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนโดยการพิจารณาทางกายภาพ ภารกิจคือการเลือกเขตข้อมูลบรรยากาศที่ลึกซึ้งที่สุดและแสดงให้ชัดเจนในสอง สาม หรือสี่มิติ หนังสือเล่มนี้มีเพียงเล็กน้อยที่จะพูดเกี่ยวกับค่าสัมพัทธ์ของเขตข้อมูลบรรยากาศที่แตกต่างกัน ในขณะที่การบรรยายเป็นเรื่องทางเท้าและกระจัดกระจายในการอภิปรายเรื่องการพยากรณ์อากาศ

ตรงกันข้ามกับการศึกษาของฮัลลีย์หนุ่มที่กล่าวถึงข้างต้น ในอีกด้านหนึ่ง นักวิชาการจัดอันดับแผนภูมิลมของฮัลลีย์ให้อยู่ในกลุ่มที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของการทำแผนที่ อีกด้านหนึ่ง วัตถุประสงค์ของเขาปรากฏชัดในชื่อเอกสารประกอบเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์