สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำCommonwealth Sport & Post-2015 Forum

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำCommonwealth Sport & Post-2015 Forum

Commonwealthสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ Sport & Post-2015 Forum ได้รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญระหว่างประเทศในด้านกีฬาและการพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแนวทางด้านกีฬาในวาระการพัฒนาระดับโลกเราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของแนวทางที่เน้น

กีฬาเป็นหลักในวาระการพัฒนาระดับโลกได้อย่างไร

นี่เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ได้รับการพิจารณาที่ Commonwealth Sport and Post-2015 Forum ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการเครือจักรภพเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายนในลอนดอนแม้ว่ากีฬาจะไม่ได้รับการอ้างอิงอย่างชัดเจนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่เสนอ แต่การมีส่วนร่วมที่เป็นไปได้ของกีฬาในการส่งมอบ SDGs นั้นถูกเน้นอยู่ในร่าง Zero ของเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอด UN เพื่อนำวาระการพัฒนาหลังปี 2015 มาใช้ เราตระหนักดีคุณค่าที่แท้จริงของความหลากหลาย วัฒนธรรม และการกีฬาในฐานะตัวขับเคลื่อนของการพัฒนาที่ยั่งยืน” Commonwealth Sport and Post-2015 Forum เน้นย้ำวาระการพัฒนาหลังปี 2015 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เสนอให้กรอบการทำงานที่สำคัญและจุดอ้างอิงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬาและการพัฒนาที่ทำงานเพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาระดับโลก

ฟอรั่มได้รวบรวมผู้กำหนดนโยบายอาวุโส ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการ ซึ่งเห็นพ้องกันว่าหากนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่เน้นด้านกีฬาก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าและคุ้มราคา เพื่อพยายามนำเสนอ SDG ที่เสนอ 17 รายการผู้เข้าร่วมฟอรัมประเมินว่าในบางพื้นที่เป้าหมาย (เช่นเป้าหมาย 3 ด้านสุขภาพ) การสนับสนุนนี้จะแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ในกรณีอื่นๆ (เป้าหมาย 11 เกี่ยวกับเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน เป็นต้น) การใช้การแทรกแซงตามกีฬาจะเป็นการสนับสนุนและ อภินันทนาการสำหรับแนวทางอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬาและการพัฒนาที่ระบุว่ากีฬามีส่วนร่วมสามารถทำได้ในเงื่อนไขที่วัดได้ และในการรับรู้ถึงความจำเป็นในการหาหลักฐานที่ปรับขนาดเพิ่มเติมในภาคสนาม ความจำเป็นในการเชื่อมโยงโปรแกรมและตัวชี้วัดโครงการกับกรอบตัวชี้วัด SDG เมื่อตกลงกัน

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยตัวแทนของรัฐบาลกานา รวันดา 

เซนต์ลูเซีย ซามัว ศรีลังกา สหราชอาณาจักรและเยอรมนี องค์กรระหว่างรัฐบาล UNESCO และ UNICEF; สหพันธ์กีฬารวมทั้งสหพันธ์กีฬาเครือจักรภพ; กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภา(SDP) เอ็นจีโอ; และนักวิชาการจากแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และแปซิฟิก ผู้เข้าร่วมในฟอรั่มวิเคราะห์กีฬาที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะที่สามารถนำเสนอ SDGs ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (เป้าหมาย 3) การศึกษา (เป้าหมาย 4) ความเท่าเทียมกันทางเพศ (เป้าหมาย 5) การเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน (เป้าหมาย 8) เมืองที่ยั่งยืนและมนุษย์ การตั้งถิ่นฐาน (เป้าหมาย 11) และสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม (เป้าหมาย 16)สำนักเลขาธิการเครือจักรภพมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทำงานในด้านนี้ด้วยความตั้งใจที่จะจัดทำแนวทางสำหรับรัฐบาลสมาชิกของเครือจักรภพใน

การเพิ่มกีฬาการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเพื่อระบุ SDGs ฟอรัมได้ท้าทายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย SDP อื่นๆ ให้กระชับการเตรียมการเพื่อมีส่วนร่วมในวาระการพัฒนาหลังปี 2015 ทั้งรายบุคคลและโดยรวม โดย sportanddev.org เสนอให้เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายในวงกว้างระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์กร SDP ระดับรากหญ้าประสิทธิภแนวทางที่เน้นด้านกีฬาก็สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าและคุ้มราคา เพื่อพยายามนำเสนอ SDG ที่เสนอ 17 รายการผู้เข้าร่วมฟอรัมประเมินว่าในบางพื้นที่เป้าหมาย (เช่นเป้าหมาย 3 ด้สุขภาพ) การสนับสนุนนี้จะแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ในกรณีอื่นๆ (เป้าหมาย 11 เกี่ยวกับเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ยั่งยืน เป็นต้น) การใช้การแทรกแซงตามกีฬาจะเป็นการสนับสนุนและ อภินันทนาการสำหรับแนวทางอื่น ๆ สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ